top of page

 Allmänna Villkor /   Kursregler 

Luftfyllning, Dykflaskor, Luftflaskor, Dygnet runt fyllning, Luft, fri parkering, gratis parkering, dykutrustning Stockholm. Team Divers

ALLMÄNNA VILLKOR / KURSREGLER 
gäller från 2024-01-01 och framåt.

 

1. TILLÄMPLIGHET 
Dessa allmänna försäljning och leveransvillkor skall tillämpas vid köp av produkter från TEAM DIVERS Online i den mån villkoren inte ändras genom skriftlig överenskommelse mellan TEAM DIVERS och köparen. Vid försäljning till konsument gäller konsumentköplagens samt konsumenttjänstlagens regler och därutöver nedan angivna villkor. Vid försäljning till näringsidkare gäller samtliga nedan angivna villkor. 

 

2. AVTAL PÅ INTERNET 
Vid beställning över internet träffas avtal om köp först efter det att TEAM DIVERS bekräftat beställning genom skriftlig orderbekräftelse till köparens e-mail adress. Köparen gör sin beställning via webben eller genom att ringa eller faxa till det angivna telefon-/faxnumret. Om beställaren är under 18 år skall beställningen var godkänd av köparens målsman. 

 

3. PRIS 
Om inte annat anges är alla priser angivna i svenska kronor, inkl moms. Frakt och postförskott tillkommer. Gällande pris anges vid tidpunkt då beställningen görs. Det är inte möjligt att beställa en vara till något annat än det angivna priset. TEAM DIVERS förbehåller sig rätten till ändring av samtliga priser utan föregående avvisning.

 

4. LEVERANS
Leverans sker antingen med hempaket eller postpaket till köparens angivna adress enligt nedanstående avgifter (se länk). Som alternativ kan köparen även hämta paketet. OBS hämtning är kostnadsfri och kan endast göras på våra ordinarie öppettider Måndag - Fredag kl 12-18, eller efter överenskommelse med Team Divers. Lördagar och helgdagar stängt.  Postpaket levereras till närmaste postkontor. Normal leveranstid en vecka, under högsäsong något längre. För aktuella priser se <a href="http://www.posten.se">postens hemsida </a>  Hempaket, posten levererar paketet hem till Din dörr, vardagar 17.00-21.00. Normal leveranstid en vecka, under högsäsong något längre. För aktuella priser se <a href="http://www.posten.se">postens hemsida </a>  Hämtning sker hos hos TEAM DIVERS i Järfälla Simhall efter överenskommelse med kontoret. (se ordinarie öppettider under information) Tjänsten är kostnadsfri!  Beställningar överstigande 5.000 Kr levereras fraktfritt inom Sverige (gäller ej flaskor, bly samt reavaror som även ligger under "erbjudanden" på hemsidan)  TEAM DIVERS är inte skyldig att leverera produkt som utgått ur TEAM DIVERS sortiment eller som inte finns i lager. I sådant fall åtar sig TEAM DIVERS att utan oskäligt dröjsmål underrätta berörd köpare. 

 

 5. LEVERANSTID 
Om parterna inte har träffat överenskommelse om tidpunkt för avlämnande av produkten skall TEAM DIVERS avlämna produkten inom skälig tid från beställningen. Om TEAM DIVERS avlämnande av produkten hindras, försvåras eller väsentligt fördyras på grund av omständighet som TEAM DIVERS ej kontrollerar eller p g a köparen handling eller underlåtenhet, skall tiden för avlämnande i motsvarande mån förlängas. Denna bestämmelse äger tillämpning oavsett om den ifrågavarande omständigheten inträffar före eller efter utgången av den avtalade tidpunkten för avlämnande. Om köparen inte hämtat ut produkten eller på annat sätt tagit emot produkten inom sju dagar från det att produkten avlämnats eller hållits tillgänglig för avhämtning äger TEAM DIVERS rätt att häva köpet och erhålla ersättning förtransportkostnader och annan skada. Vid ej utlöst försändelse faktureras köparen 250 kronor inkl moms. 

 

 

6. BETALNING 
Om inte annat särskilt överenskommits innan eller senast i samband med beställningen skall betalningen ske mot postförskott. För statliga verk, myndigheter, kommuner, landsting och övrig offentlig förvaltning samt aktiebolag faktureras beställningen med betalningsvillkor inom 30 dagar. Vid försenad betalning äger TEAM DIVERS rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen med en procentsats motsvarande diskonto plus åtta procent enheter. Vid ej utlöst postförskott accepteras en avgift motsvarande 250 kronor samt fraktkostnader.  

TEAM DIVERS tar inte emot kontanter eller kort i butik utan beställning och betalning sker via team-divers.com Vid beställning över disk skickas en faktura. Team Divers tar ut en fakturaavgift (fn. 45 kr) på alla köp under 250 kr 

 

7. RETUR OCH REKLAMATIONER 
Retur slall ske inom 14 dagar från dagen för mottagning av produkten. Produkten skall återlämnas till TEAM DIVERS i oskadat och nyskick i obruten originalförpackning. Köpare som önskar att returnera produkt skall först kontakta TEAM DIVERS på angivet telefonnummer för erhållande av returnummer (s k RMA - nummer). Returnumret gäller i tio dagar. Vid retur skall returnumret anges och kopia på fakturan bifogas. Retur sker på kundens bekostnad och risk. Om kunden har rätt till ångerrätt skall inköpt produkt vara Team Divers tillhanda inom 15 dagar från mottagandet av beställd produkt. Om produkten är felaktig tillämpas konsumentköplagens regler. Därvid gäller b l a att köparen skall reklamera felet inom skälig tid, normalt 7 dagar. Om TEAM DIVERS erhåller returpaket som måste hämtas på post eller liknande kontor, debiteras köparen för dessa extra kostnader, dock max 200 kr. Presentkort går ej att lösa in till kontanter samt återbetalas ej.  8. GARANTIER OCH ANSVAR FÖR FEL  För försålda varor gäller respektive tillverkares garantivillkor. TEAM DIVERS äger vidare inget produktansvar eller annat ansvar för fel och svarar ej för direkt eller indirekt skada, mer arbete eller andra merkostnader i samband med försålda varor användning. I förhållande till konsument/privatperson gäller konsumentköplagen i tillämpliga delar. 

 
 

8. ÖVRIGT 
Fakta och prisuppgifter lämnas med reservation för eventuella tekniska som typografiska felaktigheter samt slutförsäljning.  På denna server finns länkar till andra dokument på andra webbplatser. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av TEAM DIVERS och TEAM DIVERS ansvarar varken för innehållet i sådana webbplatser eller länkarna i sådana webbplatser. 

Delar av TEAM DIVERS webbplatser är skyddade av materialrättslig lagstiftning och får inte kopieras. Logotyper, grafik och bilder får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt tillstånd från TEAM DIVERS. Alla namn och beteckningar som omnämns är i förekommande fall skyddade varumärken innehavda av respektive företag. 

Presentkort utställda av Team Divers är giltiga max ett år om inget annat giltighetsdatum avtalats. 

  

 

9 KURSVILLKOR 
9.1 Vid kursstart skall varje dykarkandidat ta med följande: 2 st foto, 1 st gäller Referral utbildning (passfoto el. dyl.), kursmaterial (digitalt eller pappersversion), signerad RSTC-hälsodeklaration, penna samt anteckningsmaterial, hänglås, badkläder och handduk. All erforderlig utrustning ingår, men för maximal komfort rekommenderar vi egen så kallad ABCD utrustning dvs fenor, mask, snorkel & dräkt. Alla dykarkandidater har hos oss mycket förmånliga priser, ring för månadens erbjudande. Transport av dykutrustningen ingår men kursdeltagarna får själv då det behövs ordna transport till och från de olika dykplatserna. För att vi skall kunna garantera en plats på någon av våra kurser måste varje elev erlägga en anmälningsavgift på 1250 kr inom 3 dagar från boknigstillfället på PlusGiro : 410 36 53-4, BankGiro 5982-4987, Konto 83279-0237101357 (Swedbank). Om anmälningsavgiften inte betalas inom 3 dagar från bokningstillfället finns risk att platsen går till annan elev. Anmälningsavgiften gäller specificerad kursstart samt dras av från totala kurspriset. Anmälningsavgiften är personlig och återbetalas Ej vid avbokning av kurs. Slutbetalning skall vara oss tillhanda senast vid kursstart, då ej annat överenskommits. Team Divers erbjuder 250 kr i rabatt per person vid bokning av 2 eller fler på samma kurs (PADI Open Water DIver Referral) och vid bokning av tre eller fler på hela PADI Open Water DIver kursen. Rabatten gäller endast om full betalning är betald innan kursstart. Om kursen flyttas fram på grund av förhinder att delta på bokad kursstart och om inte kursen är slutbetald går man miste om rabatten. Vid eventuell ökning av kursspris gäller det högre priset vid flytt av kursdatum, eventuell mellanskillnad betalas till Team Divers BG alt PG-nummer. När den bindande anmälan är gjord och anmälningsavgiften är betald skickas kursmaterialet via mejl till angiven e-postadress. För att säkerställa ursprungligt kurspris om Team Divers är tvungna att ändra kurspriset måste hela kursavgiften vara betald för att inte behöva betala det eventuella högre kurspriset. Har eleven beställt kurslitteraturen i pappersversion skickas materialet kostnadsfritt per post. Varje elev betalar (ej kontanter) entréavgift till Järfällabadet på plats vid respektive poolpass. Läkarintyget (inget krav om man har normal hälsa) gör du t.ex. hos Airmedic; dykläkare på Kungsgatan 80 (på Kungsholmen) tel: 08-651 72 00. Läkarintyget ska vara oss tillhanda senast före dyken i öppet vatten. Vid ej godkänt läkarintyg debiteras deltagande med 600 kr per påbörjad dag. Vid sjukdom/frånvaro debiteras 250 kr per extra teorilektion & 650 kr (850 kr helg) för bassänglektion samt 1.200 kr för utedyk per dag, detta gäller ej vid uppvisande av godkänt läkarintyg. Varje dykarkandidat är enskilt ansvarig för att utkvitterat kursmaterial / dykutrustning återlämnas i det skick det mottagits. Vid ej godkänt resultat i bassäng debiteras 250 kr per extra teorilektion, 650 kr (850 kr helg) per extra bassänglektion. 1.200 kr per dag debiteras vid ej godkänt resultat på utedyken. Omskrivning av teoretiskt prov, 200 kr. Avgiften gäller ej elever under 14 år. Försäkring ingår under grundkursen samt 3 månader efter certifiering. 

 9.2 KURSDELTAGARENS RÄTT TILL ATT AVBRYTA ELLER AVBOKA UTBILDNINGEN  Anmälan är bindande och gäller för specifik kurs och kursdatum. Vill kursdeltagaren avbryta utbildningen debiteras minimum en anmälningsavgift på 1250 kr pga kostnader för personal och utrustning samt att varje kandidat får betala för de moment som deltagaren har varit med på. Vid avbokning senare än 30 dagar innan kursstart debiteras hela kursavgiften. Har eleven rätt till ångerrätt och avbokar inom 14 dagar (ångerfridstiden) från dagen då bokning bekräftades gäller inte ovanstående regler om avbokning sker senare än 30 dagar innan kursstart. Om eleven har pga förhinder flyttat kursen till ett senare kursdatum gäller rätten till avbokning fortsatt 30 dagar innan kursstart från datumet enligt den ursprungliga bokningen. Vid avbokning via mejl, fax eller telefon krävs en bekräftelse från Team Divers på att kursen är avbokad innan avbokningen är giltig. Har eleven påbörjat utbildningen och uppfyller giltigt skäl (godkänt läkarintyg eller liknande) för avbokning får eleven betala för de delar på utbildningen som är genomförda utöver anmälningsavgiften på 1250 kronor. Team Divers debiterar 250 kr per teoripass, 650 kr (850 kr helg) per bassängpass samt 1.200 kr per dag för utedyk. Har eller kommer utbildningen genomföras på båt eller på annan ort där extra transporter har eller kommer genomföras får varje kandidat betala denna merkostnad. Dessa merkostnader debiteras varken man genomför utbildningen eller ej. Det går endast att avbryta utbildningen mot uppvisande av "RSTC-hälsodeklaration för apparatdykning" underskrivet av en godkänd dykläkare eller av annan behörig läkare efter överenskommelse med Team Divers ledning som intygar att medicinska skäl omöjliggör dykning med apparat. Vid avbokning pga medisinska skäl måste läkarintyget påskrivet av en behörig läkare vara Team Divers tillhanda i god tid innan kursstart. Om inte godkänt läkarintyg som omöjliggör dykning med apparat underskrivet av godkänd läkare är Team Divers tillhanda innan kursstart debiteras hela kursavgiften pga att platsen skulle kunna ges till annan elev. Har kursen påbörjats återbetalas ej någonting utan skriftlig överenskommelse med Team Divers ledning. Får eleven förhinder erbjuds plats på kommande kurs om plats finns på kommande utbildningar enligt Team Divers kursprogram. Eleven behöver då endast betala för pool och lån av utrustning som fn. är 550 kr (850 kr helg) per poolpass och 250 kr per teoripass. Varje elev godkänner Team Divers kursvillkor i samband med betalning för anmälan till utbildningen alternativt undertecknar våra "kursregler och riskinformation" Har utbildningen bokats på nätet godkänns kursreglerna i samband med bekräftelse/bokning av utbildningen. Samma regler gäller även vid bokning/bekräftelse via mejl.

 

  9.3 TEAM DIVERS RÄTT TILL ATT AVBOKA SAMT STÄLLA IN UTBILDNINGEN  Team Divers förbehåller sig rätten att avboka en dykutbildning när som helst innan eller under utbildningen. Avbokningen sker normalt genom att Team Divers flyttar kursen till annan bättre passande tidpunkt i samspråk med kursdeltagarna. Detta gäller även om utbildningen har påbörjats. Avbokning kan bl.a. ske p.g.a. väder och vind, för få deltagare eller av annan anledning som påverkar utbildningens kvalitet eller säkerhet.  Ovanstående kursvillkor gäller under 2023 och tillsvidare samt tidigare år om utbildningen är bokad eller påbörjad tidigare än det aktuella året, vi reserverar oss mot eventuella tryckfel, samt förbehåller oss rätten att lägga till eller ta bort villkor.

 

10 UTFÄRDSVILLKOR 
10.1 Varje deltagare skall ta med sig giltigt dykcertikat, loggbok samt dykutrustning som är lämplig för dykaktiviteten. Utrustning finns även att hyra. Team Divers dykledare bestämmer vid varje tillfälle om alla deltagarna i gruppen har tillräckliga kunskaper inför dykutflykten. Om dykledaren anser att det finns brist i rutin eller utbildning kan deltagande nekas. Dessa regler används för att ej äventyra dykarens och gruppens säkerhet. 

 

 10.2 DELTAGARENS RÄTT TILL ATT AVBOKA UTFÄRDEN  Vill deltagaren avboka dykutfärden debiteras hela utfärdskostnaden om ej avbokning skett tidigare än 5 dagar innan aktuell utfärd. 
 

 10.3 TEAM DIVERS RÄTT TILL ATT AVBOKA SAMT STÄLLA IN DYKUTFÄRDER  Team Divers förbehåller sig rätten att avboka en dykutfärd när som helst innan eller under utfärden. Avbokningen sker normalt genom att Team Divers flyttar utfärden till annan bättre passande tidpunkt i samspråk med deltagarna. Detta gäller även om utfärden har påbörjats. Avbokning kan bl.a. ske p.g.a. väder och vind, för få deltagare eller av annan anledning som påverkar utfärdens kvalitet eller säkerhet. 

 

11 MEDLEMSVILLKOR 
Medlemskapet gäller ett år från tecknande av medlemskapet. Medlemskapet (guld eller silver) går att teckna direkt i butiken eller via vår hemsida genom att man godkänner medlemsvillkoren. Medlemskapet går ej att avboka! Ångerrätt gäller i 14 dagar från tecknande av medlemskapet på team-divers.com Förnyelse av medlemskap skall ske senast vid utgången av medlemskapet. Förnyelse av medlemskap kostar 1.000 kronor per år.

bottom of page