top of page
Fri parkerng, Dykcenter, Dykskola, Järfälla Simhall, Jakobsberg Simhall, Dykkurs, Dykkurser, Dykning, Dykresor, Dykresa, Dyklubb, Luftfyllning, Dygnet runt fyllning, Pool, Bassäng

 Team Divers 
 Integritetspolicy
 

Policy för hantering av personuppgifter enligt GDPR inom Team Divers Sverige AB.

General Data Protection Regulation (GDPR) är en EU:s dataskyddsförordning som gäller i alla unionens länder från och med den 25 maj 2018. 

Dina personupgifter
Team Divers vet hur viktigt det är med integritet för våra kunder och övriga som kan beröras av GDPR. Vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar och lagrar information om dig. Vår verksamhet är anpassad enligt gällande föreskrifter, både när det gäller organisation och teknik. För att kunna upprätthålla vår verksamhet, uppfylla avtal gentemot våra kunder och kunna ge bra service behöver vi samla in en del personuppgifter, bland annat i fakturerings- och marknadsföringssyfte samt registrering av elever.

Vid betalning via vår webbplattform används WIX plattform där du kan behöva uppge ditt personnummer. För att vi ska få hantera dina personuppgifter krävs en vårdnadshavares samtycke, om du är under 18 år. Genom registrering och/eller beställning garanterar du att du har vårdnadshavares samtycke till att vi får hantera dina personuppgifter. Inom EU regleras krav på minimiålder för hantering av personuppgifter av varje medlemsstat.

Genom att klicka på "Slutför köp" godkänner du köpvillkoren hos WIX och Team Dives och garanterar då att du har vårdnadshavares samtycke (om du är under 18 år) till hantering av personuppgifter, utifrån gällande lagstiftning.

 

Personuppgiftsansvar Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är: Team Divers Sverige AB, Org. nr: 556570-1728, Mjölnarvägen 3, 177 41 Järfälla, Sverige. Anställda på Team DIvers förpliktigar sig att följa gällande policy utställd av företaget.

Kontaktuppgifter Har du frågor om detta kan du kontakta Team Divers via info@team-divers.com.

 

Insamling av personuppgifter
Vad är en personuppgift: Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Ovan nämnda exempel är information som existerar i Team Divers kundregister, men också information så som leveranssätt, betalningsvillkor och genomförda dykutbildningar.

Hur och varför vi samlar in och lagrar personuppgifter: Vi samlar in personuppgifter bland annat vid offert- och/eller köptillfälle hos Team Divers eller när en kund i överenskommelse med oss smatycker till att bli registrerad som elev eller kund. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är det avtal du ingår med Team Divers vid köp eller registrering i vårt kundregister efter kommunikation mellan dig och Team Divers. Om ni väljer att få e-postutskick lagras er mailadress i en e-postlista. Du kan när som helst välja att avregistrera dig.

 

Den tekniska lösningen som vår webb-butik tillhandahåller uppfyller GDPR krav både när det gäller säkerhet och uppfyllning av registrerades rättigheter. WIX som är vår leverantör tillhandahåller även ett personuppgiftsbiträdesavtal där dom förbinder sig att uppfylla kraven GDPR ställer.

 

Hantering och lagring av personuppgifter Team Divers behandlar dina personuppgifter lagenligt. Inga personuppgifter hanteras utanför Team Divers handels- och kontorsmiljö.

Utskick, hantering, publicering och lagring: Team DIvers använder mailutskicksverktyget WIX Shortout. Det är det verktyg vi använder för generella utskick och deras plattform är i linje med GDPR. Sådana utskick sker vanligtvis till den e-postadress som har lämnats i samband med offert, köp, vid registrering som kund eller när du själv ansökt om att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Team Divers delar eller säljer aldrig några personuppgifter från vårt kundregister. Vi lagrar de personuppgifter som vi hanterar på en lösenordsskyddad server som skyddas av två brandväggar och ett internt IT-skydd.

Lagringstider:  Vi sparar dina personuppgifter så länge som du är kund hos oss. Team Divers förbehåller sig rätten att lagra uppgifter i fem (5) år efter registrering eller efter senast påbörjade affärsrelation. Den rättsliga grunden för att vi spar dina uppgifter i fem (5) år är för att vi måste fullgöra våra legala förpliktelser.

Utlämning av personuppgifter

Dina rättigheter Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke: Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra legala förpliktelser och erbjuda dig den service och tjänst som du köpt eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet som är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen.

 

Återkallelse av samtycke: Vid varje kommunikation med dig så har du alltid en möjlighet att begära att vi rättar eller begränsar uppgifter eller raderar dina personuppgifter. Du har rätt att flytta dina personuppgifter och göra invändningar. I Team Divers nyhetsbrev (cirka 12 gånger/år) finns alltid möjlighet att avsluta ert avtal med oss och få dina personuppgifter raderade. Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta Team Divers via info@team-dIvers.com. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

 

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig:  Om du vill ha information om vilka uppgifter som är registrerade om dig hos oss kan du ansöka om detta via info@team-divers.com.

Mer detaljerad information om GDPR kan du se på datainspektionen hemsida: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/ 

Denna policy är beslutad av Team Divers styrelse 2018-05-20, och kommunicerad till all Team Divers:s personal.

Skicka oss gärna ett meddelande

Team Divers Järfälla Simhall |177 41 Järfälla | Stockholm, Sverige | info@team-divers.com

Tel:  08-583 600 60 | Mobil: 070-656 62 35

Klart! Meddelandet mottaget.

bottom of page