top of page
Dykkurser vidareutbildning, Dykkurser vidareutbildning, Fortsättning dykutbildning, Dykning efter grundkursen, Vidareutbildning, Advanced, Rescue, Nitrox, Scuba Review

Direkt efter Grundkursen kan du gå vidare med PADI Advanced Open Water Diver kursen för att få mer erfarenhet under ledning av en instruktör. Utbildningen består av 5 dyk inom olika specialiteter där djup och navigationsdyk är obligatriska, övriga tre dyk kan variera mellan vrak, torrdräkt, natt, sök & bärgning eller fotograferingsdyk. Kursen går normalt under 2 dagar. Advanced går även utmärk att påbörja hemma och genomföra själva dyken utomlands i tropiska vatten eller ta hela Advanced utomlands.

Räddningskursen är perfekt för att underhålla dykkunskaperna och enligt många den mest lärorika dykutbildningen. Rescue dykkursen går ut på att känna igen problem i ett tidigt stadium för att kunna åtgärda problemet innan det är för sent och kanske blir ohanterbart. Om olykan ändå skulle inträffa får du lära dig hur man åtgärdar problemet utan att förvärra situationen eller utsätta sig själv eller offret för mer skada. Du kan påbörja Räddningskursen PADI Rescue Diver efter grundkursen. Det går även utmärkt att dela upp kursen med teori och bassäng hemma i Sverige och utedelen utomlands.

Scuba Review

Är du certifierad dykare men haft ett längre (6 mån) uppehåll rekommenderas en repetitionskurs Scuba Review för att säkerställa kommande dyk. Upplevelsen blir större om du känner dig bekvämare under ytan. Under en Scuba Review repeterar du övningarna från grundkursen. 

Nitrox Specialkurs

Den mest populära specialkursen är PADI Nitrox Enriched Air. Efter kursen som är en teoretisk kurs får du dyka med med syreberikad luft mellan 22-40% syre. Vi erbjuder även andra specialkurser.

Divemaster DM

När du är certifierad Advanced och Rescue dykare och genomfört 20 loggade dyk kan du påbörja Divemaster utbildingen. DM är första steget i den professionella dykutbildningen. Kursen består av teori samt praktik i pool och utomhus. Efter kursen får du genomföra provdyk, assistera en instruktör på en dykkurs samt guida dykare. För att bli certifierad krävs minimun 60 loggade dyk.

Instruktör OWSI

Instruktörskursen består av två delar AI (Assistant Instructor) och OWSI (Open Water Scuba Instructor), som Instruktör kan du certifiera dykare upp till Divemaster nivå. Under kursen får du lära dig att utbilda dykare i bassäng, utomhus samt under teorilektioner. AI får utbilda dykare i pool samt vissa övningar i öppet vatten. Efter avslutad OWSI blir du certifierad direkt av PADI under en IE (Instructor Examination). Efter kursen kan du gå vidare och bli IDC Staff, MI (Master Instructor) och CD (Course Director).

Master Scuba Diver

När du genomfört Open Water, Advanced, Rescue och 5 st specialkurser kan du ansöka om att bli certifierad Master Scuba Diver vilket är den högsta nivån som icke professionell PADI dykare.  

bottom of page