top of page

Har du haft ett längre uppehåll med dykningen och vill lära dig mer hur man förebygger och hanterar problem under och ovan ytan skall du gå en Räddningsutbildning. På en PADI Rescue Diver hos Team Divers får du lära dig hur man förebygger problem, känner igen problem samt hur man hanterar situationer om olyckan skulle inträffa. Det handlar bland annat om att ha ett tränat öga, om man inte åtgärdar problemet i tidigt stadium finns risk att det är för sent och problemet blir ohanterbart. Om du märker att ett problem uppstått eller på väg att inträffa måste du agera snabbt och på rätt sätt för att inte förvärra situationen eller utsätta dig själv för risker. När du har lärt dig olika räddningstekniker skall du lösa realistiska situationer där det gäller att agera rätt redan från början för att klara av räddningssituationen. Du får också lära dig att hantera stress, alla personer är känsligare för stress i vatten än på land. Viktigt att känna igen stressymptomen innan igång i vattnet samt under dyket. 

 

Om du är en förälder som dykt tidigare och haft ett upphåll när barnen är små och vill återuppta dykningen och samtidigt känna sig trygga att dyka med sina juniorer passar Rescue Diver utmärkt. 
 

På Rescue Diver kursen börjar vi att träna olika moment i bassängen där du får öva på olika räddningstekniker, hur får du upp en medvetslös person ur vattnet för en stege, en båt, en brygga eller sandstrand? Har du inte övat kommer du inte klara av uppgiften. Vilka hjälpmedel finns och hur fungerar utrustningen, när och hur larmar man? Det finns många frågor att besvara och träna på, som räddningsdykare kommer du känna dig säkrare vid dykning och i alla andra vattenaktiviteter.

Team Divers erbjuder Räddningskurser regelbundet, du kan börja med teori och bassängdelen direkt efter grundkursen för att få mer kunskap och repetition. Efter den inledande delen i bassäng skall du även göra räddningsscenarion utomhus för att bli certifierad PADI Rescue Diver. Det går även utmärkt att börja med teori samt bassängdelen efter grundkursen och bestämma hur du vill göra med utedelen efter du har genomgått den första delen på Rescue Diver kursen.  Räddningskursen går också att kombinera med en utlandsresa, genomför teori samt bassängdelen i Sverige och avsluta kursen med utedelen utomlands i värmen.


Många anser att Rescue Diver är en av de roligaste och mest lärorika kurserna som man har stor användning av även utanför dykaktiviteter, speciellt om man vistas i olika vattenmiljöer som på båt eller vid badplatser. MDet finns många likheter att rädda en badare och dykare. Erfarenhet av Livräddning är en mycket värdefull kunskap som alla har behov och glädje av..

PADI RESCUE DIVER Referral
Om du föredrar dykning i varmare vatten kan du gå en PADI Rescue Diver Referral där du precis som på grundkursen tar godbitarna från respektive del av kursen. Du genomför teori samt bassäng på hemmaplan och avslutar med utedelen på resmålet. Eftersom Rescuekursen består av en del teori samt praktiske övningar passar den bäst att genoföras på hemmaplan, behöver inte vara fina vatten för att lära sig rädda dykkompisen, däremot passar det utmärkt att slutföra Räddningskursen med räddningsscenarion i liknande vatten som du mestadels dyker i. 

PADI eLearning, PADI Rescue Diver, PADI Touch, Räddningsdykare, PADI Räddningsdykare, Dykkurs, Dykkurser, Dykutbildning, Dykning, Referral, Påbörja hemma avsluta utomlands, Livräddning

PADI eLearning alternativt PADI Touch
Du kan även påbörja Rescue Diver kursen redan idag genom att börja läsa teorin på nätet. Om du väljer PADI eLearning gör du klar all teori på nätet antingen genom PADI Touch eller via padi.com Efter godkänd eLearning kan du anmäla dig på bassngdelen på PADI Rescue Diver kursen. Tillsammans med den godkända eLearning kursen och bassängdel kan du sedan avsluta kursen med utedyken och bli certifierad PADI Rescue Diver dykare. eLearning finns ännu inte på svenska men skall var översatt till svenska under 2017. 

bottom of page