top of page
Grundkurs dykning stockholm

 Grundkurs Dykning OWD 
 PADI Open Water Diver 

 Kommande grundkurser nybörjare: 
 15-16 Jun PADI OWD/Referral Helg 
24
-25 Aug PADI OWD/Referral Helg 
21-22
 Sep PADI OWD/Referral Helg 
 19-20 Okt PADI OWD/Referral Helg 

Min kanal

Min kanal

Min kanal
Sök videoklipp...
Alla kategorier
Alla kategorier
Sports
PADI Learn to Scuba Dive

PADI Learn to Scuba Dive

03:09
Spela video
Hos Team Divers får du:

 • Instruktörer med mer än 25 års erfarenhet
  av dykutbildning

 • Inga onödiga transporter, pool, klassrum
  och utrustning i direkt anslutning

 • Dykkurser året runt dagtid under skollov,
  helger och kvällar

 • Smidiga tidseffektiva dykkurser,  
  helg kl 9-13.30, kväll 18-21.30

 • Dykning i 4 meter djup pool 

 • All utrustning ingår under kursen,
  behöver ej köpa eller ta med egen

 • Certifierings kostnaden (PIC)
  ingår (700-1.500 SEK) även utomlands

 • Professionell hjälp med bokning av resa
  samt utedyk på resmålet

 • Gratis parkering direkt vid
  Järfällabadet, endast 17 min från Stockholm

Många ser idag dykning som en aktivitet som man gör som ett komplement till andra semesteraktiviteter. Kanske har du rest någonstans i världen där det kristallklara vatten skapar en nyfikenhet vad som döljer sig under ytan eller så har du provat på att snorkla men vill få möjlighet att se mer vad som döljer sig under ytan. Då skall du lära dig att dyka och gå en grundkurs i dykning PADI Open Water Diver, med en flaska på ryggen får du möjlighet att uppleva och utforska den nya spännande världen under ytan. Idag är det också mycket populärt att ta dykcertifikat tillsammans med sina barn och ungdomar, ni kommer göra något mycket uppskattat tillsammans på lika villkor. Även om du inte är helt bekväm i vatten kommer du känna dig avsevärt tryggare i alla vattenaktiviteter om du lärt dig att dyka. Människan är landkrabbor men med rätt träning och instruktioner  kan alla känna sig bekväma även under ytan. Från 10 år fyllda kan man bli certifierad PADI OWD Junior Dykare. PADI grundkurs dykning går regelbundet och finns som helgkurs, dagkurs och kvällskurs.

Vilken typ av PADI-grundkurs i dykning passar bäst för mig?

Börja med att ställa dig frågan vilken typ av dykning du är mest intresserad av och vart du främst kommer dyka efter att du fått ditt dykcertifikat och utgå från ditt svar då blir det bäst.
Om svaret på frågan är att du är mest intresserad av dykning i varma tropiska vatten blir upplevelsen garanterat störst om du gör dina första dyk i dessa vattnen. Däremot behöver du inte gå hela kursen utomlands utan den bästa starten blir om du delar upp dykkursen och genomför teori samt bassäng hemma och avslutar med utedyken i värmen. Varför skall du sitta i ett klassrum på semestern? Då får även mer tid till dykning och andra semesteraktiviteter på resmålet. 

Om svaret på frågan är att du inte vet vart du sedan kommer att dyka kan du börja med teori samt bassängdelen på dykkursen och bestämma hur du vill göra med utedyken när det är dags. Den förberedande delen är densamma oavsett vart du väljer att genomföra utedyken. Du har ett år på dig av avsluta kursen efter avslutad teori samt bassängdel. Vårt populäraste kursalternativ är PADI Open Water Diver Referral Helg, grundkurs i dykning helg går lördag samt söndag mellan kl 9-ca13.30 vid Järfällabadet. Om du inte bor i Stockholm och vet när du kan påbörja de praktiska delarna i poolen kan du redan idag påbörja med teorin och boka vår Distansutbildning PADI eLearning så är du redo att hoppa ner under ytan när det är dags. 

Är svaret på frågan att du är mest intresserad att dyka i Sverige är det givetvis bättre att träna i svenska vatten. För dykare under 15 år rekommenderar vi att man börjar hemma och avslutar utomlands för att starten skall bli så bra som möjligt för den yngre dykarens förutsättningar. 

Som dykare kommer du känna dig bekvämare i vattnen!

Utöver själva upplevelsen att befinna sig under ytan kommer du även få mycket erfarenhet att vara i vatten när du lär dig dyka.  Du kanske tycker det är obehagligt att stoppa ner ansiktet under ytan och få vatten i näsan och ögonen eller så känner du dig lite osäker att simma på djupt vågigt vatten. Efter en grundkurs i dykning kommer du känna dig avsevärt bekvämare i alla vattenaktiviteter eftersom du tränar på att hantera olika situationer i vatten. Du kommer även lära dig att bedöma förhållanden för att undvika situationer i vattnet. Ett moment under  PADI Open Water Diver kursen är även snorkling som man ofta gör parallellt med dykning. Alla med normal hälsa kan lära sig dyka, Vi har stor erfarenhet av att anpassa inlärningen så att du känner dig bekväm för att gå vidare även om till en början är lite tveksam. Den vanligaste reaktionen är att våra elever blir mycket stolta när man klarat av något man till en början inte trodde man skulle klara av. 

Hur går en grundkurs i dykning till?

För att ta dykcertifikat och bli en PADI Open Water Diver dykare måste man gå en grundkurs i dykning som är uppdelad med teori, bassäng och utedyk. Kursen varvar teoretiska delar med praktiska övningar. både i bassäng och i havet. Du förbereder dig med teori innan det är dags för poolövningar. Teorin som är interaktivt med filmer, frågor och läser eleven på egen hand och blir även godkänd direkt i det digitala kursmaterialet. För dem som önskar kan vi även erbjuda traditionella lektioner om något moment behöver extra förklaring.

I bassängen lär du dig att dyka med samt träna på olika övningar som förberedelse inför dykning i havet. Vi lägger stor vikt på att skall känna dig väl förberedd inför dyken i havet. därför kommer du få simma mycket i bassängen tillsammans med en dykkompis "buddy" och öva på att dyka tillsammans med en dykkamrat. Man dyker aldrig ensam vilket är viktigt att träna mycket på redan i bassängen. Du får simma i en 4 meter djup pool vilket gör dig väl förberedd inför dyken i havet.

Efter teori och bassängdelen är det dags för utedyken som genomförs i varmare vatten utomlands eller i Sverige på något av alla ca 7.000 PADI center som finns i 180 länder inom ett år efter avslutad teori och bassängdel. Skulle det gå längre tid måste du visa att du klarar av kurskraven igen innan utedyken. Första delen på dykkursen är samma oavsett vart du föredrar att avsluta kursen. Allting ingår som lån av all utrustning, certifikat och nödvändig litteratur i våra priser för att ta dykcertifikat, du behöver inte köpa någon egen utrustning för att delta! Våra effektiva PADI grundkurser i dykning utan onödiga transporter går regelbundet och finns som helgkurs, dagkurs och kvällskurs.

Är det inte bättre att gå grundkursen i Sverige?

Vårt mål är givetvis att du skall tycka att dykning är någonting som du verkligen gillar och vill fortsätta med lång tid framöver. Givetvis är det viktigt att börja på rätt sätt anpassat för varje elev.
Det är i bassängen du gör dom största framstegen och till en början lär dig dyka. Om du är bekväm i vatten sedan tidigare och har för avsikt att dyka i svenska vatten framöver passar det normalt att göra utedyken på hemmaplan. Om du däremot inte har så stor vattenvana och har tänkt att dyka i varmare vatten blir det bättre om man genomför utedyken i klarare varmare vatten. För att känna sig bekväm i svenska vatten krävs upp emot 30 dyk, samma bekvämlighet upplever många efter ca 10 dyk i varmare och klarare vatten. Viktigt är att man känner sig bekväm i början av dykkarriären för att vilja fortsätta. I klarare och varmare vatten blir allt lättare eftersom du inte behöver ha så mycket utrustning/dräkt på dig i jämförelse med varmare vatten. Du kommer också till en början känna dig bekvämare att dyka i vatten med bättre sikt, bra referenser gör att du ser var du är under ytan vilket uppskattas mycket speciellt i början av dykkarriären. Det är oftast också bäst att lära sig något nytt på sitt modersmål. Fördelen är att du lär dig grunderna på svenska på hemmaplan i lugn och ro, när du har förstått allting på ditt modersmål är det lättare att ta till sig de specifika dyktermerna på "Engelska" under utedyken på resmålet som du sedan kommer ha behov av vid kommande dyk i världen efter att du fått ditt dykcertifikat. 

Du blir med andra ord inte en bättre dykare bara för att du går hela grundkursen i Sverige och genomför utedyken här hemma, snarare tvärtom eftersom du bl.a. kommer få längre dyktid i varmare vatten utomlands.

Eftersom vårt mål är att dykning skall bli något som du vill göra hela livet rekommenderar vi att du ställer dig frågan vart du är mest intresserad att dyka och väljer hur du vill starta dykkarriären utifrån det så blir det bäst. Du kanske har sett fram emot färgglada fiskar och upplevelserika rev, den dykningen finns inte i Sverige och då kanske du blir besviken och tröttnar på något som kunde blivit den största upplevelsen som du gjort om du valt rätt väg från början. Om du har bestämt dig för att börja utomlands men är intresserad av dykning i Sverige skall du göra ett anpassningsdyk innan du fortsätter med dykningen här hemma. 

Den bästa vägen för dom flesta om man är intresserad att dyka i Sverige är att börja med teori och bassäng på hemmaplan, avsluta med utedyken i värmen och ta upp dykningen här hemma som steg 2 när man har mer erfarenhet och känner sig bekväm under ytan.

Grundkurs dykning Sverige
Jag är också intresserad att dyka med torrdräkt! 

Är du intresserad att dyka året runt i Sverige skall du lära dig att dyka med torrdräkt, men vi rekommenderar att du först i lugn och ro lär dig dyka med våtdräkt och till en början fokuserar på att dyka med våtdräkt och börjar träna med torrdräkten efter grundkursen när du fått mer erfarenhet. Problemet är att alla kandidater inte är mottagliga att dyka med torrdräkt i början av dykkarriären. man behöver helt enkelt mer tid i vattnet och träna för att känna sig bekväm i torrdräkten. Du lär dig inte dyka med torrdräkt i samband med en grundkurs utan du får prova på att dyka med torrdräkt, vilket är en väsentlig skillnad.  
 

Ett avsevärt bättre alternativ är att först gå grundkursen med våtdräkt och fokusera på att känna dig bekväm under ytan och i efterhand fokusera på dykning med torrdräkt när du fått tillräcklig erfarenhet och är redo för att dyka med torrdräkt. Att ta allting på en gång blir för många rörigt och stor risk att upplevelsen inte alls blir vad man tänkt sig. När man skall lära sig någonting blir det alltid bäst resultat om man delar upp kunskaperna och fokuserar på en sak i taget. Att dela upp inlärning när man skall lära sig något nytt är alltid bäst men vid dykning är det extra viktigt eftersom vi människor är landkrabbor och vi måste anpassa oss till världen under ytan. Vattnet kommer inte anpassa sig. Att försöka göra en quickfix för lära sig allt på en gång blir sällan bra. Efter ca 10 dyk med våtdräkt kommer du känna dig ganska bekväm under ytan, samma bekvämlighet med torrdräkt tar normalt minst 25-30 dyk. Grundkursen för att ta dykcertifikat innehåller 4 dyk .

Om du är intresserad att dyka i Sverige finns möjlighet att efter godkänd teori samt bassäng genomföra utedyken på något av alla ca 7.000 PADI center som finns i Sverige och utomlands. Efter certifiering är du förberedd att dyka i våra vatten som skiljer sig en del från varmare och klarare vatten. Skillnaden att dyka i svenska vatten i jämförelse med varmare vatten utomlands är förhållandena, sikten är mer begränsad, vattentemperaturen är ofta kallare och livet under ytan är ofta mer begränsat.

 

Det kan vara svårt att veta vart man vill göra utedyken förrän man har fått lite erfarenhet och vet hur det känns att vara under ytan. Inga problem, teori och bassängdelen är samma oavsett var du tänkt att avsluta kursen så du kan börja med teori och bassäng delen "Referral" och bestämma vart det passar bäst att göra utedyken när det är dags, du kanske har möjlighet att påbörja kursen i närtid men vet inte när du kan avsluta kursen, inga problem du har ett år på dig att avsluta kursen efter godkänd teori och bassäng. Team Divers erbjuder PADI´s Open Water Diver utbildning under helger, kvällar och dagtid i samband med skolloven året runt vid Järfällabadet. Kursen börjar med teori samt bassängträning där du förbereder dig för dykning i havet. Efter teori och bassängträning skall du visa att du även behärskar dykning i öppet vatten under 4 dyk fördelat på minst 2 dagar som kan ske på något av alla PADI center som finns i världen. Efter godkända resultat erhåller du ett PADI Open Water Diver certifikat som är giltigt i hela livet och i hela världen. För att gå kursen skall du vara 10 år med normal hälsa.

bottom of page