top of page

Med Syreberikad Luft i dykflaskan blir du en säkrare dykare och får samtidigt möjlighet till längre tid under ytan eller kanske ännu mer värdefullt, kortare tid mellan dyken på ytan. Som Nitrox Dykare får du dyka med syreberikad luft på mellan 22 - 40% syre istället för 21% som i vanlig luft. För att förtydliga vinningen går det att dubblera tiden under dyket alternativt halvera ytintervallet mellan dyken.  Mindre kväve i kroppen minskar risken avsevärt för dykarsjuka speciellt vid upprepade dyk i varmare breddgrader eftersom värmen medför risk för uttorkning som i sin tur ökar risken för dykarsjuka.
Dykning med Nitrox har funnits i många år och är en beprövad säker gasblandning att andas under ytan. I många fall tom säkrare och bättre än vanligt luft. 

Den största fördelen med Nitrox dykcertifikat får du kanske på dykresan i värmen där möjlighet till mer dykning finns. Du kan med andra ord genomföra 3-5 dyk per dag utan att absorbera för mycket kväve i kroppen, vilket dykning med vanlig luft ofta begränsar. 

Att dyka med Nitrox är inte komplicerat och man känner ingen skillnad i jämförelse med vanlig luft under dyket, skillnaden är dykplaneringen innan dyket och se till man man är säker på vilken syrgasblandning som finns i dykflaskan samt vilket partialtryck du utsätts för innan du hoppar ner under ytan. Du kan använda samma utrustning vid dykning med Nitrox som med vanlig luft, enda skillnaden är att flaskan måste vara ren.
Allt detta får du lära dig under en Nitrox Enrichad Air dykkurs hos Team Divers. Nitrox kursen består av teori och praktiska övningar hur man hanterar och läser av syrgasanalysator. För att gå Nitrox kursen måste man vara minst certifierad PADI Open Water Diver eller motsvarande samt vara 12 år fyllda.

PADI Grundkurs, eLearning, Open Water Diver Referral, Dykkurser, Dykutbildning, Dykkurs, Dykcert, Dykcertifikat, Dykning, PADI Touch, PADI OWD

Har du inte möjlighet att gå hela kursen på hemmaplan innan dykresan kan du påbörja Nitrox dykkursen Enriched Air genom att genomföra teoridelen innan avresa. Följ följande länk och anmäl dig direkt via

PADI  >>

bottom of page